Je innerlijk beeld externaliseren

Tijdens een systemisch consult vul je je eigen idee over een vraagstuk aan met het beeld van het geheel. Dat wat groter is dan jij en alle betrokkenen. Hiervoor stellen we een vraagstuk in de ruimte op. Dit kan door bepaalde aspecten of mensen op te stellen, die deel uitmaken van je vraagstuk.

Werken met 'wat is'

Tijdens een systemisch consult stellen we deze aspecten op in relatie tot elkaar door bijvoorbeeld gebruik te maken van blokjes. Als we ‘opstellen’ werken we met ‘wat is’ in plaats van ons persoonlijke en altijd beperkte beeld van de werkelijkheid. En deze indrukken voelen we in ons hele lichaam.

Waardevrij

In alle rust, zonder oordeel, kunnen we vanuit verschillende perspectieven naar het vraagstuk kijken. Dit maakt het mogelijk om in vrijheid met de situatie te werken. We kunnen trachten de spanning in een systeem te verminderen, waardoor trauma kan wegvloeien en nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Systemsich Consult

Tarief
38 euro per half uur
€45,98 per half uur (incl. 21% btw)

Lokatie
De sessies vinden plaats op de Torenallee 28-22 in Eindhoven (Strijp-S).

Wil je meer weten, neem dan contact met mij op.