Omgaan met familieverhoudingen in familiebedrijven

Respect voor dynamieken in familiebedrijven: Waar zijn we ons bewust van?

Een technisch directeur van een groot industrieel bedrijf had de volgende vraag: Waarom kan ik mijn collega-directeur – die ook eigenaar is – niet op zijn gedrag aanspreken?

De man leek mij na een kort gesprek een bekwaam en gebalanceerd persoon, iemand die zeker in staat was om constructief een ander op zijn gedrag aan te spreken. Maar waarom kon hij dat bij zijn collega-directeur niet?

De technisch directeur meende dat zijn collega-directeur hem niet zag staan. In de opstelling bleek dat hier echter geen sprake van was. Het was moeilijk voor hem om zich te herkennen in de opstelling tot het moment waarop een representant voor de doelstelling van het bedrijf in werd ingebracht.

ORDENING

Een machteloos gevoel overviel hem en hij baalde enigszins dat hij niet meer invloed op de doelstellingen kon uitoefenen. Hoewel beide directeuren elkaar behandelen alsof ze gelijken zijn, was er toch sprake van ordening.

Systemisch gezien bestaan er veel soorten ordeningen in organisaties. Het blijkt uit te maken hoelang je ergens werkt, welke bijdrage je levert en welke functie je vervult. Eigenaarschap was in dit geval ongetwijfeld de sterkste ordening. Een uitdaging waar familiebedrijven als vanzelfsprekend mee te maken hebben.

VERWIKKELING FAMILIE RESONEERT IN BEDRIJF

De collega-directeur bleek het zichtbaar moeilijk te hebben op zijn plek. En het was evident om te onderzoeken of het iets te doen had met de relatie met zijn vader, degene die het bedrijf had opgericht.

Toen de representant voor de oprichter in de opstelling kwam werd het duidelijk dat hun relatie beladen was. Het bleek dat de representant van de vader zijn zoon niet wilde aankijken. Andersom werd de oprichter binnen het bedrijf op geen enkele manier erkend voor zijn belangrijke bijdrage.

RESPECT VOOR FAMILIEDYNAMIEK

De representant van de technisch directeur toonde veel compassie voor de moeilijke positie van zijn collega als gevolg van verwikkelingen in diens familie. Dit eenvoudige beeld in de opstelling was voldoende om zijn vraag te beantwoorden.

Een inzicht dat via het systemisch benaderen zo mooi en oordeelloos te verkrijgen is. Hierdoor vindt niet alleen herkenning plaats op basis van feiten, maar in dit geval ook erkenning: De eerste stappen om verandering mogelijk te maken hebben al plaatsgevonden.