Ontmoetingen met het leven in de dood

Wanneer ik werk met mensen die vlak voor hun dood staan, dan merk ik paradoxaal genoeg dat we juist optimaal met het leven bezig zijn. We werken in een liefdevolle aanwezigheid, een heel ware vorm van aanwezig zijn. Ik zou die van harte willen delen met anderen, maar weet dat dit niet zo makkelijk gaat. De schrijvers van dit boek slagen hierin en openen toegang tot dit zijn.

Thomas Bryson en Dr. Ursula Bryson-Franke begeleiden je op weg naar de grenzen van de dood en het leven. De schrijvers bieden je een mogelijkheid om je eigen gevoelens daarover in alle vrijheid te onderzoeken en te laten stromen.

Als vertaler heb ik samen met Siets Bakker en Geerte Vink bijgedragen aan de Nederlandse vertaling van dit boek: Ontmoetingen met het leven in de dood.

 


Boek

Liefdevol

De schrijvers hebben een concreet boek geschreven, dat bestaat uit toegankelijke hoofdstukken. Ze introduceren het thema door elkaar te interviewen. Door heel zuiver te beschrijven wat dit thema voor hen betekent, laten ze zich volledig zien. Daardoor krijg je als lezer het gevoel dat je een liefdevol gebied betreedt.

Vervolgens nemen ze je mee in hun professionele ervaringen. Deze staan niet op zich, maar worden voortdurend verbonden met nieuwe inzichten, persoonlijke levenservaringen en tijdloze kennis.
De schrijvers stellen je in staat om je eigen beelden en bestaande dogma’s over de dood vredevol te naderen. Je hoeft er niets eigens voor op te geven; het boek biedt alle ruimte voor je persoonlijke gevoelswereld.

 


Meesterlijk

In het boek wordt systemisch werk in contact gebracht met het leven en de dood. De manier waarop dat gebeurt is meesterlijk. De benadering en gekozen bewoordingen spreken mij erg aan. De schrijvers nemen je moeiteloos mee en slaan een brug tussen de systemische theorie en de manier waarop je die tot uitdrukking kunt brengen rondom dood en sterven.

Thomas en Ursula communiceren over de vele verschillende niveaus van aanwezig zijn. Een gave die de scheiding tussen het leven en de dood doet vervagen.